Acerca de

Picture1.png_Without text.png

ConsejoSano شرکتی است که درست مثل انجمن ما برای جوامع چند فرهنگی ساخته شده است. ما با آنها همکاری کرده ایم تا اطلاعات مهم و یادآوری هایی را برای شما ارسال کنیم تا بتوانید سلامت خانواده خود را مدیریت کنید.

Children First Medical Group SMS Campaign:
A Service for Families

یکی از نکات جالب در مورد خدمات ConsejoSano این است که آنها می توانند برای شما پیام کوتاه ارسال کنند و همچنین از طریق متن به تمام سوالات شما پاسخ دهند. آنها همچنین می توانند پیوندها ، شماره تلفن ها و سایر اطلاعات مفید را که می توانید مستقیماً در متن به آنها دسترسی داشته باشید ، به اشتراک بگذارند.

این برنامه از 26 آوریل آغاز شد.

  همکاری CFMG با ConsejoSano به منظور بهبود تعامل بیمار و کاهش اختلافات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است.

Kid Playing with Bubble